LỊCH TRÌNH VÀ SƠ ĐỒ CHẠY DỰ KIẾN :

1/ Lịch trình dự kiến Long An Marathon 2022


Hạn cuối đăng ký: 31/08/2022 

2/ Sơ đồ đường chạy

 

Dang-ky-Long-An-Marathon-2022