Tính chất thi đấu:  Thi đấu cá nhân ở 04 cự ly: 05km, 10km, 21km và 42km.

Thể thức thi đấu Long An Marathon 2022

 • Tất cả vận động viên xuất phát đồng hàng theo từng nội dung.
 • Thông tin về giải đấu được thông báo trên các kênh truyền thông của Ban Tổ chức giải.
  Website: www.longanmarathon.com
  Fanpage: facebook.com/longanmarathon
  Tiktok: www.tiktok.com/@longanmarathon
 • Thời gian giới hạn hoàn thành
  Cự ly 42km: 06 giờ 30 phút
  Cự ly 21km: 03 giờ 30 phút
  Cự ly 10km: 02 giờ 30 phút
  Cự ly 05km: 01 giờ 30 phút

Cách tính điểm xếp hạng

Là thứ hạng thực tế vận động viên đạt được ở từng nội dung thi đấu.

Lệ phí thi đấu

Các vận động viên trong và ngoài tỉnh khi đăng ký online trên các kênh thông tin của giải và đóng lệ phí theo quy định cụ thể như sau:

VÉ NHÓM (Vé nhóm không được áp dụng trong giai đoạn SUPER EARLY BIRD)

 • Đăng ký 10 – 20 người: Giảm 10%
 • Đăng ký 21 – 50 người: Giảm 15%
 • Đăng ký 51 – 100 người: Giảm 20%
 • Đăng ký từ 100 người trở lên: Giảm 25%

Dang-ky-Long-An-Marathon-2022